08:00–08:50
Rejestracja uczestników

Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników o stawienie się przy rejestracji z wyprzedzeniem, w podanych godzinach
08:50–09:00
Otwarcie konferencji i — aktualne sprawy PTN
09:00–09:25
Sesja 1: Udar mózgu
więcej szczegółów
09:25–10:25
Sesja 2: Farmakoterapia w neurologii
więcej szczegółów
10:25–11:05
Sesja 3: Neuroobrazowanie
więcej szczegółów
11:05–11:25 Przerwa na kawę
11:25–12:35
Sesja 4: Choroby autoimmunologiczne
więcej szczegółów
12:35–13:05
Sesja 5: Od objawu do rozpoznania
więcej szczegółów
13:05–13:50
Sesja 6: Padaczka
więcej szczegółów
13:50–14:30 Poczęstunek
14:30–14:50
Sesja 7: Choroby rzadkie
więcej szczegółów
14:50–16:05
Sesja 8: Zaburzenia ruchowe
więcej szczegółów
Copyrights © 2021 Via Medica