08:00–08:50

Rejestracja uczestników

Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników o stawienie się przy rejestracji z wyprzedzeniem, w podanych godzinach

08:50–09:00
Otwarcie konferencji i aktualne sprawy PTN
09:00–09:25
Sesja 1: Udar mózgu
więcej szczegółów
09:25–10:25
Sesja 2: Farmakoterapia w neurologii
więcej szczegółów
10:25–10:50
Sesja 3: Neuroobrazowanie
więcej szczegółów
10:50–11:10 Przerwa na kawę
11:10–12:20
Sesja 4: Choroby autoimmunologiczne
więcej szczegółów
12:20–12:50
Sesja 5: Od objawu do rozpoznania
więcej szczegółów
12:50–13:35
Sesja 6: Padaczka
więcej szczegółów
13:35–14:15 Lunch
14:15–14:35
Sesja 7: Choroby rzadkie
więcej szczegółów
14:35–15:20
Sesja 8: Zaburzenia ruchowe
więcej szczegółów
Copyrights © 2021 Via Medica