Opłaty

Opłata konferencyjna 120 zł
Opłata dla członków Sekcji Młodych Neurologów PTN* 100 zł
Studenci uczestnictwo bezpłatne

*Warunkiem jest opłacona składka członkowska PTN


Opłatę należy zrealizować po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych
  • program,
  • identyfikator,
  • certyfikat,
  • poczęstunek podczas przerw.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji**:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: neuro@viamedica.pl.
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2021 Via Medica